تجهیز غالب مجتمع‌های مسکونی شهر صدرا به فیبر نوری

فرشید ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس، با اشاره به مشکلات ارتباطی در شهر جدید صدرا و وضعیت واگذاری خط تلفن ثابت و اینترنت، بیان کرد: در بخش اعظم شهر جدید صدرا زیرساخت تمام پروژه‌های مخابرات تکمیل شده است.

وی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: پیرامون مشکلات ارتباطی در شهر جدید صدرا و واگذاری خط تلفن ثابت و اینترنت باید عنوان کرد که در بخش اعظم شهر جدید صدرا زیرساخت تمام پروژه های مخابرات منطقه  تکمیل شده است.

وی اضافه کرد: تجهیزات فنی در غالب بخش های شهر صدرا نصب شده که به طور مشخص در کوچه های البرز سه، پنج و هفت همه مجتمع های آپارتمانی به فیبر نوری و زیرساختهای ftth تجهیز شده اند.

مدیر مخابرات منطقه فارس در ادامه به خانه های ویلایی شهر صدرا پرداخت و گفت: در قسمت های ویلایی به دلیل گستردگی و تراکم جمعیت نیاز به ثبت درخواست تلفن ثابت می باشد که پس از آن، تمام درخواست ها بررسی و ترتیب اثر داده می شود.

وی در خصوص روش های دریافت خط تلفن ثابت در سطح استان فارس توضیح داد: هم استانی‌های گرامی از دو طریق می توانند جهت دریافت تلفن ثابت اقدام نمایند که در روش اول با مراجعه به سایت مخابرات منطقه فارس به آدرس fars.tci.ir و سایت شرکت مخابرات ایران، اطلاعات درخواستی را تکمیل کرده و پس از مدتی اقدامات لازم برای کشیدن خط تلفن ثابت انجام خواهد شد.

ایزدی پیرامون روش دوم دریافت خط تلفن ثابت بیان کرد: با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در سطح شیراز و ثبت درخواست تلفن ثابت، اقدامات و بررسی های لازم در زمان مقتضی صورت خواهد پذیرفت.