ارتقاء صدرا به شهرستان در دست اقدام است

به گزارش رسانه هوشمند شهر صدرا و به نقل از نماینده مردم شیراز و زرقان با بیان اینکه تقاضای مردم صدرا درست، منطقی و شایسته می باشد، اذعان داشت: پیگیری برای ارتقاء صدرا به شهرستان صورت گرفته اما تا حصول نتیجه فاصله داریم.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس با اشاره به پیگیری دیدگاه دوم مبنی بر استقرار فرمانداری در صدرا و ایجاد یک شهرستان جدید بیان کرد: مجموعه استانداری فارس از جمله معاونت سیاسی همچنین دفتر سیاسی و تقسیمات کشوری از هیچگونه تلاشی برای رفع و حل مشکلات شهر جدید صدرا دریغ نخواهند کرد و پیرامون ارتقاء این شهر به شهرستان نامه ­نگاری با وزارت کشور انجام شده و در حال طی روند اداری خود می ­باشد.