برگزاری نشست مشترک مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا و مدیرکل فنی و حرفه ای استان

به گزارش رسانه هوشمند شهر صدرا و به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر صدرا، جلسه مشترک مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا و مدیرکل فنی و حرفه ای استان امروز به میزبانی شرکت عمران صدرا برگزار شد.

این جلسه در راستای اختصاص زمین به مرکز فنی و حرفه ای در شهر صدرا و گسترش مراکز آموزشی این شهر جدید تشکیل گردید و مقرر شد در راستای این تصمیم پهنه‌های واگذار نشده یا واگذار شده بلاتصدی بررسی گردد.

در این نشست همچنین پیش زمینه انعقاد تفاهم نامه‌ای درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی زیر نظر مرکز فنی و حرفه‌ای استان بررسی گردید.

عزیزاله روشن سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا با استقبال از آغاز یک فرآیند تعاملی اثربخش و منسجم، نسبت به تشکیل یک کارگروه مشترک کارشناسی، متشکل از خبرگان دو مجموعه جهت انجام فرآیندهای اجرای این تفاهم‌نامه در یک ظرفیت زمانی مشخص مبتنی بر اهداف مربوطه تأکید ورزید.