شهرداری صدرا: طرح شکایت از پیمانکار تابلو ورودی صدرا صورت گرفته است

به گزارش رسانه هوشمند شهر صدرا و به نقل از خبرگزاری فارس، شهردار صدرا در خصوص حادثه افتادن تابلو ورودی این شهر، گفت: طرح شکایت از پیمانکار و نصاب این سازه صورت گرفته است، زیرا این کار بعد از ۴ سال هنوز به اتمام نرسیده و ضمانت نامه پیمانکار نزد شهرداری وجود دارد.

بهزاد پرنیان در گفتگو با خبرنگار فارس در شیراز گفت: المان ورودی در اول حریم جاده شهر صدرا در سال‌های گذشته نصب شده بود که متاسفانه به علت باد شدید شب گذشته افتادن سازه را شاهد بودیم.

شهردار صدرا با اشاره به اینکه پیمانکار، این سازه را تحویل شهرداری نداده است، افزود: از طرف شهرداری صدرا طرح شکایت از پیمانکار و نصاب این سازه صورت گرفته است، زیرا این کار بعد از ۴ سال هنوز به اتمام نرسیده و ضمانت نامه پیمانکار نزد شهرداری وجود دارد.

وی به تشکیل تیم جهت بررسی دیگر سازهای این شهر شهر اشاره کرد و گفت: طرح های مطرح شده و نصب‌شده دارای سازه مقاوم هستند ولیکن تیمی در جهت بررسی مجدد تابلوها تشکیل شده است، همچنین تیم جدید در حال طراحی سازه مقاوم جهت جایگزین کردن این تابلو در ورودی شهر است.