دکتر خلیل حاجی پور

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا

    دکتر خلیل حاجی پور مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا میباشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه تهران در رشته دکتری شهرسازی اخذ کرده است. دکتر خلیل حاجی پور مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه تهران در رشته دکتری شهرسازی اخذ کرده است.

سوابق علمی و آموزشی
 • فوق لیسانس شهرسازی(گرایش برنامه ریزی شهری- منطقه ای)، دانشگاه تهران81-1378
 • دکتری شهرسازی- دانشگاه تهران – دانشکده شهرسازی-پردیس هنرهای زیبا ؛ 1382 تا 1387
 • مدرس گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، 86-1383
 • عضو هیات علمی بخش شهرسازی(دانشکده هنر و معماری)، دانشگاه شیراز 1387 تاکنون
 • حوزه های تخصصی: برنامه ریزی مسکن، بافتهای فرسوده و تاریخی شهرها، مدلسازی و حمل و نقل شهری
تجارب حرفه ای
 • مسئول گروه شهرسازی درتهیه طرح امکانسنجی فرصتهای سرمایه گذاری در اراضی پیرامون سه ایستگاه متروی تهران(شهیدبهشتی ، پل صدر و پل رومی )، مهندسین مشاور پرداراز -1381
 • مسؤول هماهنگی وکارشناس ارشد همکار در تهیه طرح ساماندهی بازاربزرگ مبل تهران- مهندسین مشاور پرداراز ، 1381-1382
 • مسؤول مطالعات و کارشناس ارشد همکار درتهیه ‌طرح تفصیلی منطقه تاریخی فرهنگی و منطقه 2 شیراز- مهندسین‌مشاور پرداراز- 1382
 • همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تهیه طرحهای مختلف از سال 1380 تا 1386
 • مشاور برنامه ریزی و همکاری با شهرداری کابل در تهیه طرح تفصیلی ناحیه غرب کابل، 1385 تا 1386
 • عضو کمیته راهبری طرحهای موضوعی موضعی شهر تهران- مهندسین مشاور پارس بوم- 1385 تا 1386
 • مدیر طرح برنامه پنج ساله توسعه و عمران شهرداری بندر عباس- مهندسین مشاور پارس نقش- شهر و دیار- 1390-1389
 • مدیر و مجری طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر لار؛ 1396
عضویت ها
 • عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تابناک
 • عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه شهرشناسی اندیشه ایرانشهر، 1386 تا 1390
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه گزارش نظام مهندسی کشور استان فارس از 1388 تا 1392
 • عضو هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان فارس از 1388 تا 1392
 • عضو کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه شیراز
 • آیتم لیستعضو سازمان نظام مهندسی کشور
 • عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران
 • عضو انجمن جمعیت شناسی ایران
 • عضو هیات موسس کارزار ملی دیدبان شهر
 • عضو شورای پژوهشی شهرهای جدید کشور
 • عضو کارگروه معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها
سوابق اجرایی
 • رئیس بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز شهریور 1388 تا 1390
 • رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز- فروردین 1390 تا اردیبهشت 1393
 • نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه شیراز از 1388 تا 1393
 • رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان فارس اسفند 1391 تا 1395
 • عضو هیات مدیره و معاون شهرسازی و مسکن شرکت عمران شهر جدید صدرا از خرداد 1393 تا آبان 1396
 • مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا- آذرماه 96 تاکنون

ارتباط با دکتر حاجی پور در شبکه های اجتماعی

فرم ارتباط با دکتر خلیل حاجی پور